Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2017
Μάθημα 2 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Ανάλυση Παραλληλίας με τη βοήθεια της θεωρίας των Γράφων(Graphs).