Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Φεβρουαρίου 2017
Μάθημα 1 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Περιγραφή του μαθήματος.   Εισαγωγή: Σειριακός(ακολουθιακός) και Παράλληλος αριθμητικός αλγόριθμος.  Ταξινόμηση Παράλληλων Υπολογιστών.