Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Enrolment in platform courses
- Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 - 1:01 μ.μ. -

We would like to inform students that registering for eClass courses is not related to the course registration needed to participate in exams, which is done via the secretariat sites (my-studies.uoa.gr or my-uni.uoa.gr depending on the department).

Please also note that registration for eClass course is not automatic, but each student must register for the courses they wish to take.