Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Notification about e-mail updates
- Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 - 12:58 μ.μ. -

Please note that in order to better manage the volume of e-mail messages sent by the platform, notifications to students who have been enrolled in a course for more than thirteen (13) months will be automatically deactivated at the beginning of each semester. You can reactivate them from your profile or from the home page of each course.