Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Μη παραλαβή μηνυμάτων σε τρίτους παρόχους email
- Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021 -

Μετά από αναφορές χρηστών της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Yahoo, Outlook, Hotmail) ότι δε λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις email που αποστέλλονται για ανακοινώσεις και μηνύματα του eClass, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα μηνύματα αυτά παραδίδονται στους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Junk email).

Για να λύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε ελέγξτε αν πραγματικά έχετε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μηνύματα από τον αποστολέα eClass ΕΚΠΑ <noreply@eclass.uoa.gr> και επισημάνετέ τα ως μη ανεπιθύμητα.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση noreply@eclass.uoa.gr στις επαφές σας, καθώς στην περίπτωση αυτή οι πάροχοι email γενικά θεωρούν τα μηνύματα αυτά επιθυμητά.