Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εξ αποστάσεως Εξετάσεις - Σεπτέμβριος 2021
- Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021 - 4:43 μ.μ. -

Οι φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΚΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα "Εξ' αποστάσεως Εξετάσεις στο ΕΚΠΑ - Οδηγίες".

Εκεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία και τη συμμετοχή σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις!

Ομάδα Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ