Επικοινωνία-Ενημέρωση με τους φοιτητές

Ιωσήφ Βιβιλάκης

Περιγραφή

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να συγκεντρωθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των φοιτητών ώστε να υπάρχει μία άμεση, έγκυρη και απρόσκοπτη επικοινωνία με το Τμήμα, μέσα από την πλατφόρμα του eclass.

Παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα, ανεξάρτητα από το έτος που βρίσκεστε.

Ημερολόγιο