Εισαγωγή στον Ελληνικό κινηματογράφο (68ΘΕ118)

Άννα Πούπου

Περιγραφή

Το μάθημα θα επιχειρήσει μια επισκόπηση της ιστορίας του Ελληνικού κινηματογράφου από τις αρχές του αιώνα έως την σύγχρονη παραγωγή. Θα εξεταστούν εκδοχές του κινηματογράφου τέχνης στην Ελλάδα και φαινόμενα όπως η άνθιση του μεταπολεμικού εμπορικού κινηματογράφου και η ανάδυση μοντερνιστικών κινημάτων ή τάσεων. Βασικά ερωτήματα υπό εξέταση είναι το πώς οι έλληνες σκηνοθέτες συνδιαλέγονται με διεθνή ρεύματα και δημιουργούς, το πώς οι πολιτικοκοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες επηρεάζουν την κινηματογραφική έκφραση, τόσο σε επίπεδο θεματολογίας όσο και ύφους και το πώς αποτυπώνονται θεματικές του παρελθόντος, ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και κοινωνικών αναπαραστάσεων στις κινηματογραφικές αφηγήσεις. Έμφαση θα δοθεί στην διερεύνηση του σύγχρονου κινηματογραφικού τοπίου μέσα από τη ανάλυση ταινιών των τελευταίων χρόνων, διευρύνοντας τη συζήτηση γύρω από ζητήματα της σύγχρονης παραγωγής, όπως για παράδειγμα το πώς γυρίζεται μια ταινία στην Ελλάδα σήμερα, ποιες είναι οι διαδικασίες συγγραφή

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις