68Θ200 Το Θέατρο της Αρχαιότητας Α΄: Το θεατρικό έργο του Αισχύλου

Αικατερίνη Διαμαντάκου

Περιγραφή

Το μάθημα στόχο έχει τη σφαιρική δραματολογική κάλυψη της σωζόμενης δραματουργίας του Αισχύλου, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν: α) την καταγωγή, την εξέλιξη, τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας∙ β) το ιστορικό, κοινωνικό-πολιτικό, θρησκευτικό  και θεσμικό πλαίσιο της αρχαίας θεατρικής παραγωγής, ιδιαίτερα στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., περίοδο κατά την οποία διδάχτηκαν όλες οι σωζόμενες τραγωδίες του Αισχύλου· γ) τα ιδιαίτερα δραματουργικά, σκηνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της θεατρικής γραφής του Αισχύλου στο σύνολό της· δ) τα ιδιαίτερα δραματουργικά, σκηνικά και σημασιολογικά ζητήματα που θέτει καθένα από τα μελετώμενα δράματα του Αισχύλου, ε) τη νεώτερη και σύγχρονη πρόσληψη του θεατρικού έργου του Αισχύλου.

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Κωδικός μαθήματος: 68Θ200

Υποχρεωτικό μάθημα Α΄Εξαμήνου

 

Τρέχουσα διδακτική περίοδος: Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Ανακοινώσεις