Ταυτότητα και Ετερότητα στο Πλαίσιο της Θεολογίας, 3133

Ευαγγελία Βουλγαράκη, Χαράλαμπος Βέντης

Περιγραφή

Στο μάθημα ερευνάται στη θεωρία και την πράξη η δυναμική της σχέσης θρησκευτικής ταυτότητας και ταυτότητας του Άλλου [ετερότητας] στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της θρησκείας, της ιεραποστολικής θεολογίας, του διαλόγου και της αυτοσυνειδησίας των θρησκειών. Το μάθημα επικεντρώνεται στους σύγχρονους προβληματισμούς.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -