ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωτήριος Δεσπότης

Περιγραφή

Παραδόσεις του Καθηγητή αναφορικά με το μέρος της ύλης του παρόντος μαθήματος που αφορά στην ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο http://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL3 με το όνομα ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.

Το μάθημα «Βίβλος και Σχολική τάξη» αποβλέπει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητριών/ φοιτητών στη διδακτική αξιοποίηση θεμάτων-μοτίβων και παραδειγμάτων-μοντέλων τα οποία κυριαρχούν στην Βίβλο-Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), η οποία συνιστά τον «κοινό παρονομαστή» όλων των χριστιανικών Ομολογιών και επιπλέον έχει επηρεάσει και το Κοράνι-Ισλάμ. Αξιοποιείται επιπλέον η ερμηνευτική πρόσληψη των βιβλίων της Αγίας Γραφής (Α.Γ.) από τους Πατέρες της Ανατολής και της Δύσης, την Τέχνη καθώς επίσης και από διαφορετικούς πολιτισμούς. Βασικές αξίες που αναδεικνύονται από τη «συγχρονική» μελέτη των βιβλικών κειμένων είναι ο συνεχής διάλογος, η κατάφαση στο ανθρώπινο πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου, φυλής

Περισσότερα  

Ημερολόγιο