ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΠΔΕ) (SOCTHEOL311026)

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιγραφή

Παραδόσεις του Καθηγητή αναφορικά με το μέρος της ύλης του παρόντος μαθήματος που αφορά στην ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο http://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL3 με το όνομα ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Επίσης εκτός των ΕΓΓΡΑΦΩΝ και των ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ του παρόντος μαθήματος (όπου υπάρχει ΠΛΟΥΣΙΟ υλικό) να εξερευνήσετε και τα αντίστοιχα ΕΓΓΡΑΦΑ και ΛΙΝΚΣ του μαθήματος στον ιστότοπο https://eclass.uoa.gr/courses/SOCTHEOL138/ !!!!

Το μάθημα «Βίβλος και Σχολική τάξη» αποβλέπει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητριών/ φοιτητών στη διδακτική αξιοποίηση θεμάτων-μοτίβων και παραδειγμάτων-μοντέλων τα οποία κυριαρχούν στην Βίβλο-Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), η οποία συνιστά τον «κοινό παρονομαστή» όλων των χριστιανικών Ομολογιών και επιπλέον έχει επηρεάσει και το Κοράνι-Ισλάμ. Αξιοποιείται επιπλέον η ερμηνευτική πρόσληψη των βιβλίων της Αγίας Γραφής (Α.Γ.) από τους Πατέρες της Ανατολής και της Δύσης,

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα