ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο'

Παναγιώτης Σταματόπουλος (2018-2019), Σωτήριος Δεσπότης

Περιγραφή

Ερμηνευτική προσέγγιση περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης από το Πρωτότυπο (Μασωριτικό) Κείμενο και την Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄). Μέθοδοι και τρόποι ερμηνείας του εβραϊκού/ μασωριτικού κειμένου της Π.Δ. και σύγκριση με τη Μετάφραση των Ο’ προσεγγίζοντας ερμηνευτικά περικοπές της Πεντατεύχου, των Ιστορικών, Ποιητικών και Προφητικών βιβλίων της Π.Δ. Το μάθημα εστιάζει κατεξοχήν στον προφήτη Ιωνά και την οικουμενικότητα του κηρύγματος της σωτηρίας με βάση την ιουδαϊκή ερμηνεία των Γραφών, την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας και τα πορίσματα της νεότερης επιστημονικής έρευνας. Η γλωσσική ιδιαιτερότητα των ποιητικών και προφητικών κειμένων της Π.Δ.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων, θα γίνει αναφορά στην αλληλεπίδραση του κειμένου με τον κινηματογράφο και τις διακειμενικές του σχέσεις, εντός και εκτός της Βίβλου (λ.χ. λογοτεχνία, ζωγραφική). Τέλος, θα υπάρξουν επίλεκτες αναφορές στη διαθρησκευτική και διαπολιτισμική αξία του κειμένου. 

Hermeneutics and Interpretation of th

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Η εισαγωγική διάλεξη θα αφορά σε βασικές αρχές της ερμηνείας, με έμφαση στη σύγκριση Εβραϊκού κειμένου και μετάφρασης των Εβδομήκοντα (Ο΄)

Ημερολόγιο