Καινή Διαθήκη και Θρησκευτική Περιήγηση – Στα βήματα του Απ. Παύλου - (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)-

Σωτήριος Δεσπότης

Περιγραφή

Τις Παραδόσεις του παρόντος μαθήματος μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑ http://opencourses.uoa.gr/courses/SOCTHEOL2/ και κατόπιν ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Η ΞΕΝΆΓΗΣΗ στην Αθήνα είναι https://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL102. Επιχειρείται η προσέγγιση της β’ ιεραποστολικής περιοδείας του Παύλου η οποία εστιάστηκε κατεξοχήν στον ελλαδικό χώρο βάσει της ερμηνείας των κεφαλαίων 16-20 των Πράξεων. Δεν πρόκειται για απλή περιγραφή της πορείας του αποστόλου των εθνών ούτε απλή καταγραφή των επικαιροποιημένων αρχαιολογικών δεδομένων των σταθμών από όπου διήλθε αυτός η οποία (καταγραφή) πάντα προηγείται της αναλύσεως. εξετάζεται αφηγηματολογικά και ρητορικά κάθε περικοπή προκειμένου τελικά να εξαχθούν τα διαχρονικά θεολογικά μηνύματα ελπίδας και σωτηρίας που εκπέμπει διαχρονικά το έντεχνο κείμενο του ευαγγελιστή Λουκά στους θεόφιλους και όχι μόνον. 

An attempt to approach the 2nd missionary journey of Paul, which was particularly focused on Greece, based on the inte

Περισσότερα  

Ημερολόγιο