ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ)

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιγραφή

 

 

Όλες οι Παραδόσεις του παρόντος μαθήματος μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει ζωντανά στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του ΕΚΠΑ: http://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL6 και κατόπιν ΠΟΛΥΜΕΣΑ. 

Ιστορικές, φιλολογικές και θεολογικές προϋποθέσεις Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Σχέση εκκλησιαστικής πατερικής και σύγχρονης ερμηνείας. Ερμηνευτική προσέγγιση περικοπών της Κ.Δ. και ιδιαίτερα του δύσκολου ερμηνευτικά Βιβλίου της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Historical, literary and theological presuppositions of the Interpretation of the New Testament. The relation between ecclesiastical-patristic and contemporary interpretation. The Hermeneutics of specific New Testament passages, especially the hermeneutically demanding John’s Book of Revelation.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

 Μαθησιακοί στόχοι

Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΗΓΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ) ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ