Ελληνισμός, Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός από του 1ου αι. μέχρι σήμερα (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ + ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιγραφή

Το παρόν μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει ο ενδιαφρόμενος στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ http://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL102 και κατόπιν ΠΟΛΥΜΕΣΑ.

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις περικοπών της Κ.Δ. με έμφαση στην πράξη: το κήρυγμα στην Εκκλησία και τη διδασκαλία τους στη σχολική τάξη

Hermeneutical approach to excerpts of the New Testament using modern hermeneutical methods and emphasizing their presentation/teaching in the modern classroom, Community or Parish. Educational aims: To approach deeper the lesson of Interpretation and Hermeneutics and to familiarize the students with thepedagogical uses of New Testament excerpts in modern education.

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Η περαιτερω εμβαθυνση στο μαθημα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις