ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιγραφή

 

 

Το παρόν μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ http://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL4 και κατόπιν ΠΟΛΥΜΕΣΑ.

Ιστορικοκοινωνικές, φιλολογικές και θεολογικές προϋποθέσεις της ανάδυσης των αποκαλυπτικών κινημάτων και της συγγραφής αλλά και της Ερμηνείας της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Sociohistorical, literary and theological presuppositions of the Apocalypticism, the composition and the Interpretation of the Revelation of John 

Ημερολόγιο