Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Συνδιδ: Δρ. Α. Αντωνόπουλος)

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιγραφή
 
Τις Παραδόσεις του παρόντος μαθήματος μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑ http://opencourses.uoa.gr/courses/SOCTHEOL5/  και κατόπιν ΠΟΛΥΜΕΣΑ.
 
Παρουσίαση της μεθόδου της θεολογικής Ερμηνείας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης με έμφαση στις Επιστολές των Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Συστηματική παρουσίαση σημαντικών θεμάτων της θεολογίας της Καινής Διαθήκης (Χριστολογία, σωτηριολογία, εσχατολογία, εκκλησιολογία, ιεραποστολική) όπως αυτή καταγράφεται στα αρχαιότερα βιβλία της από τον Απόστολο εκείνο ο οποίος γεννήθηκε στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον της κοσμοπολίτικης Ταρσού και μυήθηκε στον Φαρισαϊσμό στο κέντρο του Ιουδαϊσμού, την Ιερουσαλήμ.
 

Presentation of the method for the theological Interpretation of the New Testament Canon with emphasis on the Pauline letters. Systematic presentation of key-issues in New Testament theology (Christology, Soteriology, Eschatology, Ecclesiology, Mission) as stressed by the Apostle born in the cosmopolitan Greco-Roman Tarsus

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Ήθος της Κ.Δ. (ειδικοτερα των παυλειων επιστολων) και τη σημασια αυτων στη σύγχρονη Μετανεωτερικη εποχη και προβληματική (Οικολογία, Ισότητα των Φύλων, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΒΙΟΗΘΙΚΗ κ.ο.κ.) 

Ημερολόγιο