ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιγραφή
Όλες τις Παραδόσεις του παρόντος μαθήματος μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει ζωντανά στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του ΕΚΠΑ: http://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=SOCTHEOL1.
 
Η δόμηση είναι η εξής:
α) Εισαγωγικά, ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης.
β) Εξετάζεται η ιστορία της περιόδου του δεύτερου ναού έως και την εξέγερση του 132 μ.Χ., οι διάφορες σχολές ή τάσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία (Φαρισαίοι, Σαδδουκαίοι, Εσσαίοι κ.ο.κ.) και ιδιαίτερα η διείσδυση/επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στην Παλαιστίνη. 
 
The Introduction to the New Testament focuses on the historical settings (authorship, date, sources, purpose, and destination), the content and the theology of its books in the frame of the canon. In this context belongs consideration of the basic characteristics of the Second Temple period of Judaism (the attractiveness, threat, or both ­of Hellenism, the “sects” etc.).
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Μαθησιακοί στόχοι Η εξοικείωση των φοιτητών με τα φιλολογικά είδη, το Περιεχόμενο και το Μήνυμα/Ευαγγέλιο των 27 Βιβλίων της Καινής Διαθήκης στα χωροχρονικά πλαίσια στα οποία συγγράφηκαν αλλά και διαχρονικά. Επιπλέον θεώρηση της πολιτικής και θρησκευτικής κατάστασης στο χώρο που έδρασε ο Ι. Χριστός.