Στατιστική και Ποσοτική Μεθοδογολογία ΙΙ - ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία

Κ. Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Περιγραφή

Μάθημα 2ου Έτους (Εαρινό), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην "Κλινική Ψυχολογία"

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις