Στατιστική και Ποσοτική Μεθοδολογία Ι - ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία

Κ. Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Περιγραφή

Μάθημα 2ου έτους (Χειμερινό) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "στην Κλινική Ψυχολογία". 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις