Κοινωνική ένταξη και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους (ΨΧ60)

Βασιλική Σαπουνά

Περιγραφή

Η προσέγγιση του ζητήματος της αναπηρίας τις τελευταίες δεκαετίες και της κοινωνικής ένταξης χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης και αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος καθώς και της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Το μάθημα δίνει έμφαση στη συνδυαστική προσέγγιση της αναπηρίας, βάσει του θεωρητικού κοινωνικού, συστημικού και ιατρικού μοντέλου, με προτεραιότητα την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του θέματος.

Ως εκ τούτου, τα κύρια θέματα που θα θιγούν είναι:

Εισαγωγικοί ορισμοί/έννοιες της αναπηρίας, κοινωνική ένταξη αναπήρων ατόμων, συστημική θεώρηση της αναπηρίας, χαρακτηριστικά των ευάλωτων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, κοινωνικά στερεότυπα, στίγμα, οικονομική δυσπραγία.

Τέλος, έμφαση θα δοθεί στην πλευρά του κοινωνικού αποκλεισμού των ανάπηρων ατόμων, όχι μόνο ως αδυναμία πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά σε όλες τις διαστάσεις της, βάσει σύγ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στη συνδιαστική προσέγγιση της αναπηρίας ως κοινωνικού (κοινωνικό μοντέλο) και ατομικού προβλήματος (ιατρικό μοντέλο), με προτεραιότητα στην ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης. Στην παροχή γνώσεων, γύρω από εισαγωγικές έννοιες-ορισμοί της κοινωνικής ένταξης, τα χαρακτηριστικά των ευάλωτων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία, τα κοινωνικά στερεότυπα, το στίγμα, την οικονομική δυσπραγία, Επίσης στην εννοιολόγηση του κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο ως αδυναμία πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά σε όλες τις διαστάσεις του και παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών διεθνώς και στην Ελλάδα. Τέλος, αναλύεται η σημασία της προσβασιμότητας, η οποία ενώ έχει ταυτιστεί με τα άτομα με αναπηρία και για τα οποία αποτελεί την απαραίτητη προΫπόθεση για αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση, στην πραγματικότητα παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής στο σύνολο του πληθυσμού.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει με διαλέξεις, αναζήτηση νέων πηγών πληροφόρησης, συζητήσεις και προετοιμασία εργασιών που θα παρουσιάσουν οι φοιτήτριες/ές. Συγκεκριμένα, στις πρώτες συναντήσεις θα υπάρξουν διαλέξεις και παράλληλα, θα διαμορφωθούν μικρές ομάδες (κυρίως των τριών ατόμων) οι οποίες, κατά το δυνατόν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, θα αναλάβουν να προσδιορίσουν θεματικά και βιβλιογραφικά, να επεξεργαστούν και να διαμορφώσουν ένα τελικό κείμενο-εργασία. Στις τελευταίες συναντήσεις θα γίνει προφορική παρουσία των ολοκληρωμένων εργασιών των ομάδων.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται με τη γραπτή εργασία  και τη προφορική παρουσίαση (PPT).

Προτεινόμενα συγγράμματα
1. Τίτλος Συγγράμματος: Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης
   Συγγραφέας: Καραγιάννη Γιώτα
   Εκδοτικός Οίκος: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
   Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68376983

2. Τίτλος Συγγράμματος: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ψυχοθεραπευτές για την αναπηρία
   Συγγραφείς: Rhoda Olkin, επιστ. επιμ.: Αναστασία Βλάχου, Γιώργος Κλεφτάρας
   Εκδοτικός Οίκος: ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.
   Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86183336

Ημερολόγιο