Εφαρμογές Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στη σχολική πράξη

Αικατερίνη Γκαρή

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση προσεγγίσεων και τάσεων στο χώρο της κοινωνικοψυχολογικής θεωρίας, της διαπολιτισμικής μεθοδολογίας και της συστημικής επιστημολογίας που αφορούν σε ενδοατομικές, διατομικές, διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις και αποσκοπούν σε εφαρμογές στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα. Εδικότερα, με βάση θεωρίες και ερευνητικά δεδομένα της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας και, σε συνδυασμό με τη Θεωρία των Γενικών Συστημάτων, προσεγγίζονται οι σχέσεις σχολείου- οικογένειας μέσα στο κοινοτικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Δίνεται έμφαση στην ποικιλότητα/διαφοροποίηση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και σε περιόδους/φάσεις κοινωνικής μετάβασης.   Κεντρικό ρόλο έχουν οι έννοιες των αξιών, πεποιθήσεων, στάσεων, κοινωνικών αναπαραστάσεων και κοινωνικών αξιωμάτων, καθώς και οι θεωρίες της κοινωνικής ταυτότητας, της ατομικής νεωτερικότητας και του εκσυγχρονισμού, του κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής αλλαγής. Επιπλέον, εξετάζονται θέματα

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο