ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Λυριντζής, Φίλιππα Χατζησταύρου

Περιγραφή

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Δ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : Χ.  Λυριντζής – Δ. Σωτηρόπουλος

 

 

Το  εισαγωγικό μάθημα Συγκριτικής Πολιτικής καλύπτει δύο  ενότητες : 

 

α.  Παρουσίαση της διαμόρφωσης του πεδίου της συγκριτικής πολιτικής και ένταξή του στον ευρύτερο χώρο της πολιτικής επιστήμης.  Συζήτηση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολoγικών προβλημάτων.

 

β). Ανάπτυξη των βασικών θεματικών περιοχών που καλύπτει η συγκριτική πολιτική ανάλυση : Η ανάπτυξη των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων με βάση τη συγκρότηση έθνους κράτους, η παγίωση των κομματικών συστημάτων, οι κομματικές οικογένειες, η πολιτική κουλτούρα, νέα κινήματα, κόμματα νέας πολιτικής, η δημοκρατία και τα πολιτικά καθεστώτα.  Η εν λόγω ενότητα στηρίζεται κυρίως στο βιβλίο των R. Hague και M. Harrop,  και συμπληρωματικά σε άρθρα ή άλλα κείμενα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Hague R. και  Harrop M. Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα, 2005.

Λυριντζής  Χ., Σύγκριση και Ερμηνεία, Νήσος, Αθήνα 2001.

---------------------------------

Περισσότερα  
Κωδικός: PSPA198
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 4ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις