Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

Παντελής Λέκκας & Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος & Γιάννης Τσίρμπας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει την πρώτη επαφή των φοιτητών και φοιτητριών με τα βασικά πεδία και τα κύρια αναλυτικά εργαλεία της Πολιτικής Επιστήμης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναπτύξει τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από αυτά τα ζητήματα, αλλά και την συγκεκριμένη κληρονομιά που μας κληροδότησε η διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Έμφαση δίνεται στη μετάβαση από την παραδοσιακή κοινωνία στη νεωτερικότητα και στις θεωρίες του σύγχρονου κράτους.

 

Παντελής Λέκκας & Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος

Κωδικός: PSPA171
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο