Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Εφαρμογές /Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασκήσεις (ΠΔ 147)

Κατερίνα Αργυροπούλου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η γενική ενημέρωση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη των σύγχρονων κοινωνιών και ιδιαίτερα στους νέους , οι οποίες αφορούν στην επιλογή εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών κατευθύνσεων.

 

 

Κωδικός: PPP528
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 4ο εξάμηνο

Ενότητες

  • Αυτογνωσία 

Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα

Εργασιακές Αξίες

  • Μετάβαση

Μεταβιβάσιμες δεξιότητες

Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

  • Πληροφόρηση
  • Ανάπτυξη της Ικανότητας λήψης απόφασης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις