ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Γεώργιος Αραμπατζής

Περιγραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

-       Η φιλοσοφική επιχειρηματολογία διακρίνεται από την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη μπορεί να έχει ή να μην έχει δίκιο, η φιλοσοφία είναι επιστήμη.

-       Τα αντικείμενα της φιλοσοφίας ήταν κάποτε η Ψυχή, το Πνεύμα, ο Θεός, ο Κόσμος, η Αιωνιότητα. Τώρα είναι μάλλον ζητήματα όπως, ποιές είναι οι συνέπειες μίας φιλοσοφικής θεώρησης, ο χρόνος, ο χώρος, η παράσταση και η αναπαράσταση, η σχέση ανάμεσα σε φιλοσοφικά θέματα, τι είναι η δράση, το δρων υποκείμενο, κλπ.

-       Η φιλοσοφία είναι επιστήμη των εννοιών και όχι των πραγματικών αντικειμένων.

-       Η φιλοσοφική επιχειρηματολογία δεν αναζητάει απαραίτητα την πρωτοτυπία αλλά την ξεκάθαρη διατύπωση.

-       Η ξεκάθαρη περιγραφή μιας φιλοσοφικής θέσης και, όσο το δυνατόν, των λογικών συνεπειών της είναι κεντρική στη φιλοσοφική επιχειρηματολογία.

-       Ο λόγος είναι το πεδίο εφαρμογής της φιλοσοφικής επιστήμης. Οι θεωρίες εκφράζονται σε προτάσεις και γίνονται αντικείμενο κριτικ

Περισσότερα  
Κωδικός: PPP486
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ενότητες

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Διάγραμμα παραδόσεων

 

 

1ο Μάθημα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλοσοφία 1

Τι καλύπτει το πεδίο «Βυζαντινή φιλοσοφία» - Σύντομο ιστορικό σχεδίασμα.

 

2ο Μάθημα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή φιλοσοφία 2

Επιστημολογικά προβλήματα που θέτει η Β.Φ. στην Ιστορία της φιλοσοφίας

 

3ο Μάθημα:  Βυζαντινή Φιλοσοφία και νεωτερικότητα

Ο Χέγκελ για τη Βυζαντινή κουλτούρα – Η κληρονομιά του εγελιανισμού στη μελέτη της Β.Φ.

 

4ο Μάθημα: Βυζαντινή φιλοσοφία και Εικονικότητα: εισαγωγή

Η εικονικότητα ως κεντρική έννοια της Β.Φ. – Η νεοπλατωνική κληρονομιά – Βασικά προβλήματα μιας φιλοσοφίας της εικόνας.

 

5ο Μάθημα: Ο Μέγας Βασίλειος και η ηθική των εικόνων 1

Ο Μέγας Βασίλειος και η ελληνική παιδεία: συνέχεια και επιλεκτικότητα

 

6ο Μάθημα: Ο Μέγας Βασίλειος και η ηθική των εικόνων 2

Η παρουσία της εικονικότητας στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου – εικόνα, ηθική και φυσιοκρατία.

 

7ο Μάθημα: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εικονικότητα 1

Η Β. Φ. της κλασσικής εποχής – Βασικές θέσεις του Μιχαήλ Ψελλού– η κληρονομιά της φιλοσοφίας του

 

8ο Μάθημα: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εικονικότητα 2

Η παρουσία του παραδείγματος της εικόνας στον Μιχαήλ Ψελλό – ρήξεις με την παραδοσιακή βυζαντινή εικονικότητα και την νεοπλατωνική θεώρηση

 

9ο Μάθημα: Βυζαντινή εικονικότητα και νεοπλατωνισμός

Η ρήξη με την νεοπλατωνική θεωρησαική φιλοσοφία της εικόνας – βυζαντινή εικονικότητα και φιλοσοφία της δράσης.

 

10ο Mάθημα: Οι σχολιαστές του «κύκλου της Άννας Κομνηνής»

Ο σχολιασμός στο Βυζάντιο – η σχολιαστική δραστηριότητα του λεγόμενου «κύκλου σχολιαστών» της Άννας Κομνηνής: Ευστράτιος Νικαίας και Μιχαήλ Εφέσιος.

 

11ο Μάθημα: Μιχαήλ Εφέσιος και αποβλεπτικότητα

Ελληνική φιλοσοφία και αποβλεπτικότητα – Η αποβλεπτικότητα στην Μεσαιωνική Δύση – Αποβλεπτικότητα και εικονικότητα - Η ιδέα της αποβλεπτικότητας στον Μιχαήλ Εφέσιο.

 

12ο Μάθημα: Βυζαντινή φιλοσοφία και καινοτομία

Η λεγόμενη έλλειψη πρωτοτυπίας στην Βυζαντινή κουλτούρα – ο τρόπος εργασίας των Βυζαντινών φιλοσόφων: Μιχαήλ Ψελλός και Μιχαήλ Εφέσιος.

 

13ο Μάθημα: Βυζαντινή και Μετα-βυζαντινή φιλοσοφία

Είναι ο όρος «Μετα-βυζάντιο» δόκιμος; - οικειότητα και απομάκρυνση από το πνεύμα της Αναγέννησης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις