Ψυχαναλυτική κλινική: λακανική προσέγγιση

Λίσσυ Κανελλοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα εμβαθύνει στη θεωρία του Sigmund Freud και του Jacques Lacan που αναλύθηκαν στο ΨΧ46. Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται αρχικά στην παρουσίαση και διεργασία του συγκείμενου του φροϋδικού και λακανικού έργου. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση και εμβάθυνση της λακανικής θεωρίας εφαρμοσμένης στην κλινική. Ειδικότερα, αφενός γίνεται παρουσίαση της ανάπτυξης της σκέψης και του στοχασμού του Lacan για τη σύσταση του υποκειμένου και την επιλογή της ψυχικής δομής του, αφετέρου της ανάδειξης των θεμελιακών εννοιών και κατηγοριών της λακανικής ψυχαναλυτικής θεωρίας όπως αυτές ενυπάρχουν μέσα στο εννοιολογικό πλέγμα της λακανικής σκέψης και κυρίως όπως αυτές αναδύονται στην κλινική. Δίδεται ως εκ τούτου έμφαση στην ψυχαναλυτική κλινική πράξη και θεραπεία με κυριότερα σημεία αναφοράς και εμβάθυνσης στα εξής: Σύμπτωμα, Αίτημα-Επιθυμία, Αντικείμενο, Απόλαυση, Φαντασίωση, Αιτιογένεση του Υποκειμένου, η θέση του Αναλυτή, η επιθυμία του Αναλυτή. Το μάθημα συνοδεύεται από πλειάδα κλινικών

Περισσότερα