Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Τμήματα Ιταλικής, Ισπανικής και Σλαβικών)

Δημήτριος Φωτεινός

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται :

 • Σε βασικές έννοιες και όρους της Παιδαγωγικής επιστήμης

 • Στο «αγώγιμο», ή μη του ανθρώπου (φιλοσοφικές, επιστημολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, νομικές προϋποθέσεις της αγωγής)

 • Στους όρους, τους σκοπούς, το αντικείμενο και τα όρια της Αγωγής

 • Στα βασικά παιδαγωγικά (φιλοσοφικά-παιδαγωγικά) ρεύματα που προσδιόρισαν το πεδίο της Παιδαγωγικής σήμερα

 • Στους κυριότερους εκπροσώπους της Παιδαγωγικής και στο έργο τους

 • Στα σύγχρονα προβλήματα και τους προβληματισμούς σχετικά με την Παιδαγωγική και την εκπαίδευση

 • Στον τρόπο εφαρμογής των αρχών της Παιδαγωγικής στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία (σχέση θεωρίας – πράξης)

 

Στόχοι του μαθήματος είναι, οι φοιτητές:

 • Να κατανοήσουν τις διαστάσεις της έννοιας «παιδαγωγική»

 • Να αντιληφθούν τις απαιτήσεις και τις διαστάσεις του παιδαγωγικού έργου

 • Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην έννοια «παιδί»

 • Να μπορούν να διακρίνουν με παιδαγωγική συναίσθηση τα όρια της δράσης τους στην τάξη

 • Να διακρίνουν τους

Περισσότερα  
Κωδικός: PPP338
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

(στα "Έγγραφα" του παρόντος η-μαθήματος, βλ. τη σχετική ενότητα του αρχείου: "000-intro") 

Ημερολόγιο