Νευροψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 106)

Αλεξάνδρα Οικονόμου

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει τις σχέσεις εγκεφάλου-συμπεριφοράς και αναλύει τους βασικούς νευρωνικούς μηχανισμούς των κύριων νευροψυχολογικών διαταραχών/συνδρόμων που ο ψυχολόγος μπορεί να συναντήσει στην κλινική πράξη, με έμφαση στις διαταραχές που χαρακτηρίζονται από κάποια δυσλειτουργία της μνήμης. Συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει την εισαγωγή στην κάθε διαταραχή, αντιπροσωπευτικά κλινικά περιστατικά, διαφορική διάγνωση, λεπτομερή περιγραφή των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν τη διαταραχή, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωσή τους, τους δημογραφικούς, ψυχολογικούς φυσιολογικούς και προδιαθεσιακούς παράγοντες, την παθοφυσιολογία της διαταραχής, την πρόγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις