Νευροψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 106)

Αλεξάνδρα Οικονόμου

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζεται στις ιδιότητες νευροευπλαστότητας του εγκεφάλου στο πλαίσιο της μελέτης μιας σειράς επίκτητων, νευροεκφυλιστικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Καλύπτει την μελέτη των βασικών μηχανισμών νευροευπλαστότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργική νευροευπλαστότητα αλλά και να συμβάλουν στην ανάκαμψη. Το μάθημα χωρίζεται σε 6 ενότητες: Βασικές αρχές νευροευπλαστότητας· Η νευροευπλαστότητα του πόνου, της όρασης και της ακοής· Οι νευροεκφυλιστικές – προοδευτικές διαταραχές (άνοιες, νόσος Πάρκινσον, πολλαπλή σκλήρυνση)· Οι επίκτητες διαταραχές (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο)· Οι αναπτυξιακές διαταραχές· Η αποκατάσταση. Το μάθημα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά κλινικά περιστατικά, περιγραφή των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν την κάθε διαταραχή ή βλάβη, την παθοφυσιολογία της διαταραχής, μηχανισμούς νευροευπλαστότητας που εμπλέκονται στην συμπτωματολογία και την αποκατάσταση, την πρόγνωση και την θεραπευτική

Περισσότερα  

Ημερολόγιο