Πειραματική Ψυχολογία (ΨΧ 66)

Αλεξάνδρα Οικονόμου

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στην πειραματική μέθοδο στην ψυχολογία και καλύπτει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού και της διεκπεραίωσης πειραμάτων. Καλύπτονται οι τομείς: πειραματική ερευνητική προσέγγιση, προσδιορισμός προβλήματος, δεοντολογία έρευνας, κριτήρια αιτιότητας, είδη μεταβλητών, πειραματικός σχεδιασμός, έλεγχος υποθέσεων και εξωτερική εγκυρότητα. Παράλληλα, το μάθημα καλύπτει την εφαρμογή της πειραματικής μεθόδου με τη διεξαγωγή μιας σύντομης πειραματικής έρευνας και της συγγραφής μιας ερευνητικής έκθεσης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις