Αναλυτικά Προγράμματα-1 (74ΤΕΚ009) (κωδικός ΦΠΨ: ΠΔ 155)

Δημήτριος Φωτεινός

Περιγραφή
Το μάθημα αναφέρεται :
  • στις έννοιες και τις διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος
  • στους όρους συγκρότησης του αναλυτικού προγράμματος και στις φιλοσοφικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, κ.α., δεσμεύσεις κατά τη συγκρότησή του
  • στις εννοιολογικές κατηγορίες με τις οποίες αναλύεται και ερμηνεύεται κριτικά το αναλυτικό πρόγραμμα
  • στις λειτουργίες και επιδράσεις του «κρυφού» αναλυτικού προγράμματος στη σχολική κουλτούρα  
  • στις κοινωνικές επιπτώσεις από τη δεδομένη λειτουργία του αναλυτικού προγράμματος
  • στο σχεδιασμό, οργάνωση και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς  
  • στην ανάλυση και το μετασχηματισμό του σύνθετου ρόλου του εκπαιδευτικού, σε σχέση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος 
  • στην ιστορία των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
  • στην ιστορία των πολιτικών για τη γνώση (επιλογή, σχεδιασμός, υλοποίηση) στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση.
Κωδικός: 74ΤΕΚ009
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 3ο εξάμηνο
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 3ο εξάμηνο
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο