ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στο διδακτικό σχεδιασμό πρωτότυπου και μεταφρασμένου αρχαιοελληνικού κειμένου, αλλά και στη μελέτη των παραγόντων εκείνων, που επηρεάζουν και προσδιορίζουν το διδακτικό σχεδιασμό, όπως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολικό εγχειρίδιο, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, το κοινωνικό πλαίσιο, τα βιβλία του καθηγητή, τα στοιχεία ταυτότητας του μαθήματος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις