ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (62ΠΔ169)

Μαρία Δασκολιά

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό:

 

- Εξετάζονται οι βασικές έννοιες που οριοθετούν το γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως εκείνες του περιβάλλοντος, της φύσης, του περιβαλλοντικού προβλήματος και του περιβαλλοντικού ζητήματος, και της αειφορίας.

 

- Αναλύεται η διαδρομή που ακολούθησε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέχρι να καθιερωθεί σε αυτόνομο γνωστικό πεδίο:

    - παρουσιάζονται τα πρόδρομα εκπαιδευτικά κινήματα που άσκησαν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

    - αναπτύσσεται η προβληματική που οδήγησε στη γένεσή της, και

    - συζητούνται τα κύρια σημεία των βασικών Διασκέψεων που σημάδεψαν την πορεία της.

 

- Παρουσιάζονται και αναλύονται οι καθοδηγητικές αρχές και οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

- Συζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και εξετάζονται οι διαφορετικοί τρόποι ενσωμάτωσής της στα εκπαιδευτικά συστήματα.

 

- Τέλος, αναλύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντι

Περισσότερα  
Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδάσκουσα του μαθήματος είναι η Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά (email επικοινωνίας: mdaskol@ppp.uoa.gr)

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Έναρξη και λήξη μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο 2013:

- Έναρξη:  2/3/2015

- Λήξη:  1/6/2015

Ημέρες και ώρες διδασκαλίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2014:

Δευτέρα: 15.00 - 18.00 στο Αμφιθέατρο 437

 

Ημερολόγιο