ΤΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛ./ ΦΙΛΟΛ.: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (ΕΠ 10)

Μαρία Δασκολιά

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην επιστήμη της Παιδαγωγικής. Η θεματική του μαθήματος καλύπτει τους ακόλουθους άξονες:

- Περίοδοι της Παιδαγωγικής: η Παιδαγωγική ως "τέχνη", ως "επιστήμη" και ως "ιδεολογία". Εξετάζονται θέματα σε σχέση με την προεπιστημονική φάση της Παιδαγωγικής και γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε σταθμούς της επιστημονικής φάσης της Παιδαγωγικής. Επίσης, συζητώνται οι διαφορετικές Επιστήμες και κλάδοι που υπηρετούν την έννοια της Αγωγής και αναλύεται η επιστημονική υπόσταση της Παιδαγωγικής.

- Βασικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής. Εκτός από την κεντρική έννοια της Αγωγής, εξετάζονται οι έννοιες: εκπαίδευση – κοινωνικοποίηση – διδασκαλία – μάθηση – μόρφωση – παιδεία, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις.

- Σκοποί και στόχοι της Αγωγής. Προσεγγίζεται η έννοια του σκοπού της αγωγής, αναλύονται οι διάφορες διακρίσεις των σκοπών, όπως τα ιδεώδη, οι γενικοί σκοποί, οι ειδικοί στόχοι, καθώς και άλλες διαβαθμίσεις των σκοπών της αγωγής. Επίσης, συζητούνται διάφορο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο