Κλινική Ψυχολογία

Επίκ. Καθ. Λίσσυ Κανελλοπούλου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την ιστορική εξέλιξη των ψυχολογικών μοντέλων ερμηνείας και παρέμβασης στην παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, τις διαθέσιμες μεθόδους αξιολόγησης της νοημοσύνης, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας, τις σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης, αλλά και τις μεθόδους έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συμβουλευτικής, σε ψυχιατρικά πλαίσια, στο χώρο της συμπεριφορικής ιατρικής και της δικαστικής πρακτικής, καθώς και σε άλλες δομές ενηλίκων και παιδιών εφήβων.