ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΧ43)

Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Περιγραφή

Το μάθημα «Ψυχολογία της Προσωπικότητας» εξετάζει ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ειδικότερα, εξετάζονται α) βασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας, β) θέματα που έχουν απασχολήσει τους ψυχολόγους της προσωπικότητας (πχ. διαμάχη ατόμου και περιστάσεων), και γ) η σχέση της προσωπικότητας με άλλους τομείς της ψυχολογικής λειτουργίας (πχ. νοημοσύνη και σωματική υγεία).

Ειδικότερα, πρώτον, εξετάζεται ο τρόπος που οι επιστήμονες διαφορετικών θεωρητικών κατευθύνσεων περιγράφουν τη δομή και τα κίνητρα της προσωπικότητας, εξηγούν τις ατομικές διαφορές στον τρόπο που οι άνθρωποι σκέπτονται, αισθάνονται και αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις, και την ψυχοπαθολογία. Δεύτερον, εξετάζονται συγκριτικά οι διάφορες θεωρίες, ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη διαχρονική και διαπεριστασιακή συνοχή και συνέχεια της συμπεριφοράς. Τρίτον, εξετάζονται ειδικά θέματα όπως είναι, η σχέση προσωπικότητας και νοη

Περισσότερα  

Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:
 1. Εισαγωγή: Ορισμός της Προσωπικότητας. Δομή της Προσωπικότητας και Διεργασίες. Δομή του μαθήματος
 2. Η φύση της Θεωρίας της Προσωπικότητας
 3. Η κλασική Ψυχαναλυτική Θεωρία
 4. Σύγχρονες Ψυχοδυναμικές Θεωρίες
 5. Κλασικές Συμπεριφοριστικές Θεωρίες
 6. Κοινωνικογνωστική Θεωρία
 7. Φαινομενολογική Θεωρία
 8. Κλασσικές θεωρίες των Γνωρισμάτων
 9. Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων
 10. Αλληλεπίδραση Ατόμου-Περιστάσεων
 11. Προσωπικότητα και Νοημοσύνη