ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ (10E3512)

Νικόλαος Σαρλής και Ευθύμιος Σκορδάς

Περιγραφή

Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γης και Δυναμική των Σεισμών Ε3512

 • H Δομή της Γης.
 • Μαγνητικό πεδίο της Γης–μεταβολές –αναστροφές.
 • Σεισμοί και τεκτονική των λιθοσφαιρικών πλακών.
 • Ηφαίστεια και σεισμική δραστηριότητα.
 • Γεωδυναμικό μοντέλο του Ελλαδικού χώρου.
 • Τανυστής τάσης και τανυστής παραμόρφωσης.
 • Γενικευμένος νόμος Hooke.
 • Ελαστικές σταθερές Lamé.
 • Σεισμικά κύματα όγκου
 • Σεισμικά κύματα επιφανείας
 • Διάδοση σεισμικών κυμάτων στη Γη
 • Ρήγματα και μηχανισμοί γένεσης σεισμών
 • Σεισμικές Παράμετροι
 • Σεισμική Πρόγνωση

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο