Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας (10ΥΚΟ35)

Κ. Θεοφιλάτος  Ι. Παπαδημητρίου

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τη θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Αϊνστάιν και εξελίχθηκε στη συνέχεια.

Μελετάται ο χωρόχρονος του Minkowski και οι συμμετρίες αυτού, δηλαδή οι μετασχηματισμοί Lorentz. Αρχικώς παρατίθενται οι βασικές προαπαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις από τη Θεωρία Πινάκων και τον Τανυστικό Λογισμό (ορθογώνιοι πίνακες, παραμετρική μορφή καμπύλης, συναρτησοειδή) και παραδείγματα από τη Φυσική. Εν συνεχεία, εισάγεται η έννοια του αδρανειακού συστήματος κατά Γαλιλαίο και παρουσιάζεται το έναυσμα που οδήγησε στην ανάγκη εισαγωγής της έννοιας του χωροχρόνου Minkowski, δηλαδή, το πειραματικό δεδομένο της σταθερότητος της ταχύτητας του φωτός ανεξαρτήτως αδρανειακού παρατηρητή. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη νέας μηχανικής η οποία εδράζεται στους μετασχηματισμούς Lorentz ως βασικής συμμετρίας και είναι η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Τα γεωμετρικά μεγέθη της θεωρίας αυτής αντιστοιχούν σε φυσικές οντότητες και οι πράξεις μεταξύ αυτών συνιστούν τον

Περισσότερα