ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Ιωάννης Λελίδης, Άρης Μουστάκας, Αντώνιος Παπαθανασίου

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Φυσική των μεταβολών φάσης σε συστήματα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις γενικές εννοιολογικές ενότητες. Στην πρώτη, μετά από μία εισαγωγή στη θερμοδυναμική των αλλαγών φάσης, θα αναλυθούν δύο απλές θεωρίες μέσου πεδίου (Weiss και Bragg-Williams), στις οποίες φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος των αλληλεπιδράσεων στις αλλαγές φάσης. Οι μέθοδοι αυτές θα εφαρμοστούν σε μια πλειάδα συστημάτων. Στην δεύτερη ενότητα θα αναπτυχθεί η φαινομενολογική θεωρία Landau για τις αλλαγές  φάσης. Αυτή η μέθοδος θα αναδείξει τη σημασία των συμμετριών και του σπασίματός τους, της παραμέτρου τάξης και της έννοιας της καθολικότητας. Στην τρίτη ενότητα, θα αναλυθεί η σημασία των διακυμάνσεων στις μεταβολές φάσης και ο ρόλος τους στην αναίρεση των προβλέψεων της θεωρίας μέσου πεδίου. Στα πλαίσια αυτά θα συζητηθεί η θεωρία επακανονικοποίησης με απλά παραδείγματα, στο μοντέλο Ising μίας και δύο διαστάσεων.

 

 

Παρακάτω αναλύεται η ύλη πιο διεξοδικά

Περισσότερα  

Ημερολόγιο