Αστρικά Συστήματα και Γαλαξίες

Στέλιος Καζαντζίδης, Απόστολος Μαστιχιάδης

Περιγραφή

• Μεταβλητοί Αστέρες.

• Διπλά συστήματα αστέρων: δημιουργία και εξέλιξη.

• Μεσοαστρικό υλικό: περιοχές μοριακού, ατομικού και ιονισμένου Υδρογόνου.

• Πρόσπτωση ύλης: συμπαγή συστήματα ακτίνων Χ.

• Αστρικά σμήνη: δυναμική εξέλιξη, HR διάγραμμα.

• Ο Γαλαξίας μας: σπειροειδής δομή και περιστροφή.

• Γαλαξίες: δημιουργία και εξέλιξη, Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες και Quasars.

Κωδικός: PHYS252
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις