Φυσική των Μορίων & Νανοϋλικών

Μαρία Καλαμιώτου, Βλάσης Λυκοδήμος

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα επιλογής στην κατεύθυνση της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, το οποίο διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Μοριακή Φυσική καθώς και στη Φυσική των  Νανοϋλικών. Στο πλαίσια αυτά δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των θεμάτων του μοριακού δεσμού και των μοριακών φασμάτων καθώς και της ηλεκτρονικής δομής νανοδιάστατων υλικών (γραφένιο, νανοσωλήνες άνθρακα).

Κωδικός: PHYS235
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Προσέγγιση Born-Oppenheimer. Άτομο του υδρογόνου. Πολυηλεκτρονικά άτομα.

Kατηγορίες μοριακών δεσμών. Iόν μορίου του υδρογόνου (μέθοδος γραμμικού συνδυασμού ατομικών τροχιακών-LCAO). Mόριο του υδρογόνου. Διατομικά μόρια-πολυατομικά μόρια (Μοριακά τροχιακά, μέθοδος δεσμού σθένους). Απεντοπισμός και υβριδισμός μοριακών τροχιακών.

Μέθοδος ισχυρού δεσμού. Hλεκτρονική δομή γραφενίου, νανοσωλήνων άνθρακα.

Περιστροφή διατομικού μορίου. Ταλάντωση διατομικού μορίου. Φαινόμενο Raman. Φάσματα περιστροφής-ταλάντωσης πολυατομικών μορίων.

Ένταση φασματικών γραμμών, αρχή Frank-Condon.

Γραφένιο, νανοσωλήνες άνθρακα. Φαινόμενο συντονισμού Raman.

Μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (AFM), σαρωτική μικροσκοπία σήραγγας (STM), ηλεκτρονική μικροσκοπία.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις