Εργαστήριο Κορμού ΙΙ

Ε. Στυλιάρης, Σ. Γαρδέλης, Ε. Νισταζάκης

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Κορμού ΙΙ γίνεται στο 6ο εξάμηνο των σπουδών σας και είναι Υποχρεωτικό. Αποτελεί το 2ο από δύο Εργαστήρια (Ι στο 5ο εξάμηνο και ΙΙ στο 6ο εξάμηνο) στα οποία περέχονται στα 5 συνολικά επιστημονικά πεδία του Τμήματος η Βασική Εργαστηριακή παιδεία που πρέπει να έχει πάρει κάθε φοιτητής, άσχετα προς τη Κατεύθυνση που τελικά θα επιλέξει.

Το Εργαστήριο Κορμού ΙΙ διαρκεί συνολικά 10 εβδομάδες. Από αυτές δύο αφορούν την Ηλεκτρονική, και οι υπόλοιπες οκτώ αναφέρονται στα επιστημονικά πεδία της Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης  (οι υπόλοιπες ενότητες γίνονται στο Κορμού Ι)

 

Λέξεις Κλειδιά: Εργαστήριο Κορμού ΙΙ

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο