Δυναμική των Ρευστών

Νεκτάριος Βλαχάκης, Σαράντης Σοφιανός

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής κορμού, 6ου εξαμήνου (με κωδικό Ε0392).

 

Είναι το καταλληλότερο από τα τρία μαθήματα επιλογής κορμού για όσους φοιτητές επιλέξουν τις κατευθύνσεις IV "Φυσική Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία" ή III "Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική". Ειδικά για την κατεύθυνση IV το μάθημα είναι πρακτικά προαπαιτούμενο.

Κωδικός: PHYS210
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις