Δυναμική των Ρευστών

Νεκτάριος Βλαχάκης, Σαράντης Σοφιανός

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής κορμού, 6ου εξαμήνου (με κωδικό Ε0392).

 

Είναι το καταλληλότερο από τα τρία μαθήματα επιλογής κορμού για όσους φοιτητές επιλέξουν τις κατευθύνσεις IV "Φυσική Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία" ή III "Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική". Ειδικά για την κατεύθυνση IV το μάθημα είναι πρακτικά προαπαιτούμενο.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή. Κινηματική και νόμοι διατήρησης. Εξισώσεις Euler, Navier-Stokes.
 • Εξίσωση Bernoulli. Υδροστατική ισορροπία. Κύματα υπό την επίδραση βαρύτητας.
 • Η έννοια της αστάθειας. Αστάθεια Rayleigh–Taylor. Αστάθεια Kelvin-Helmholtz.
 • Εισαγωγή στην τύρβη. Τυρβώδεις ροές και ο νόμος διατήρησης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας.
 • Γεωφυσικά ρευστά: Συστήματα συντεταγμένων και η επίδραση της περιστροφής της Γης. Ανάλυση κλίμακας. Διατήρηση του στροβιλισμού.
 • Η κυκλοφορία στα γεωφυσικά ρευστά παρουσία περιστροφής: Γεωστροφική ροή. Στρώματα Ekman. Γραμμικά βαροτροπικά κύματα. Η επίδραση της στρωμάτωσης στα γεωστροφικά ρευστά: Γεωφυσικές ροές, κύματα και αστάθειες παρουσία στρωμάτωσης και περιστροφής.
 • Υπερηχητικές ροές και ωστικά κύματα. Υπολογιστική δυναμική ρευστών.
Διδάσκοντες

Νεκτάριος Βλαχάκης, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, κτίριο IV, 3ος όροφος, γραφείο 20
Σαράντης Σοφιανός, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας, κτίριο V, 3ος όροφος, γραφείο 13

Βιβλιογραφία

Δίδεται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ το βιβλίο [86056036]: Δυναμική των Ρευστών, Βλαχάκης Νεκτάριος Λεπτομέρειες

Άλλα βοηθήματα:

 • Fluid Mechanics, Kundu, Cohen, Dowling
 • Intoduction to Geophysical Fluid Dynamics, Cushman-Roisin, Beckers
 • An introduction to fluid dynamics, Batchelor
 • Fluid Mechanics, Landau, Lifshitz
 • videos για ρευστά εδώ (παρότι παλιά και όχι καλής ποιότητας συνεχίζουν να είναι τροφή για σκέψη)
Ώρες μαθήματος

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 9:30-12:00 στο αμφιθέατρο Ίππαρχος και Παρασκευή 9:30-12:00 στο αμφιθέατρο Ίππαρχος.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Για το έτος 2019-2020, εκτός από την τελική εξέταση θα δίνονται εργασίες από τον Ν. Βλαχάκη οι απαντήσεις των οποίων μπορούν να υποβάλονται ηλεκτρονικά (μέσω του η-τάξη) και θα μετρήσουν θετικά στον τελικό βαθμό.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις