Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών (10EK101)

Α. Μαστιχιάδης, Μ. Πετροπούλου

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής.

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Αστροφυσικές πηγές υψηλών ενεργειών: παρατηρήσεις και φυσικές διεργασίες.

  • Αντίστροφος σκεδασμός Compton και εφαρμογές.

  • Ακτινοβολία σύγχροτρον και εφαρμογές.

  • Επιτάχυνση σωματιδίων σε υψηλές ενέργειες: μηχανισμοί Fermi και επιτάχυνση σε διαφορές δυναμικού.

  • Μαγνητοϋδροδυναμική επιτάχυνση σχετικιστικών αστροφυσικών ροών.

  • Αστροφυσικοί δίσκοι προσαύξησης.

Προαπαιτούμενα

Χρειάζεται καλή γνώση ειδικής σχετικότητας. Επίσης χρησιμοποιούνται γνώσεις από Ηλεκτρομαγνητισμό και Στατιστική.

Διδάσκοντες

Απόστολος Μαστιχιάδης

Μαρία Πετροπούλου

Βιβλιογραφία
  • Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών, Α. Μαστιχιάδης, Ν. Βλαχάκης (ηλεκτρονικό σύγγραμμα)
  • Rybicki & Lightman, Radiative Processes in Astrophysics, John Wiley & Sons
  • Longair, High Energy Astrophysics, Cambridge University Press

Ημερολόγιο