ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΡΕΥΣΤΑ

Μιχάλης Τσαμπαρλής

Περιγραφή

Αναπτύσσεται μια γεωμετρική προσέγγιση της θεωρίας των παραμορφώσιμων σωμάτων (deformable bodies) και εξειδικεύεται στα ρευστά, τα οποία είναι μια ειδική κατηγορία παραμορφώσιμων σωμάτων. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα σχετικιστικά ρευστά και ειδικότερα το φωτονικό ρευστό. Παράγονται οι εξισώσεις Navier Stokes και δίνεται ένας ικανός αριθμός από λυμένα προβλήματα.

Κωδικός: PHYS202
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -