Υπολογιστική Φυσική (10ΥΚΟ21)

Κ. Βελλίδης, Κ. Δασύρα, Κ Θεοφιλάτος, Δ. Φασουλιώτης

Περιγραφή
 • Αλγόριθμοι και η συγγραφή τους σε Η/Υ. Αριθμητικοί υπολογισμοί και αβεβαιότητες. Γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Μέθοδος αντίστροφου μετασχηματισμού. Δειγματοληψία απόρριψης. Διαγράμματα συχνότητας (ιστογράμματα).
 • Εισαγωγή στην ολοκλήρωση και την προσομοίωση φυσικών φαινομένων με τη μέθοδο Monte-Carlo.
 • Επίλυση εξισώσεων μίας μεταβλητής. Επίλυση συστημάτων.
 • Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.
 • Πολυωνυμική παρεμβολή. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση.
 • Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων.

Το μάθημα διδάσκεται σε 2 τμήματα με διδάσκοντες:

 • Τμήμα Α [Κ. Βελλίδης και Κ. Δασύρα]
  • Δευτέρα 14:00 - 16:00
  • Τετάρτη 13:00 - 15:00
 • Τμήμα Β [Κ. Θεοφιλάτος και Δ. Φασουλιώτης]
  • Τρίτη 16:00 - 18:00
  • Πέμπτη 12:00 - 14:00 

Ημερολόγιο