Υπολογιστική Φυσική Υ0338

Χριστίνα Κουρκουμέλη, Δημήτριος Φασουλιώτης

Περιγραφή

Υπολογιστικές μέθοδοι για την επίλυση φυσικών προβλημάτων. Επίλυση εξισώσεων και συστημάτων. Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Επίλυση συνήθων και μερικών διαφορικών εξισώσεων. Εισαγωγή στις μεθόδους Monte Carlo.

Κωδικός: PHYS338
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 3ο εξάμηνο

Ημερολόγιο