Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι

Σ. Γαρδέλης

Περιγραφή

1.Εισαγωγή

2. Φαινόμενα Μεταφοράς στα μέταλλα

3. Κίνηση φορτισμένων φορέων σε περιοδικά δυναμικά

4. Φυσική ημιαγωγών

Κωδικός: PHYS190
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις