Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι

Σ. Γαρδέλης

Περιγραφή

1. Φαινόμενα Μεταφοράς στα μέταλλα (εξίσωση μεταφοράς του Boltzmann, στατιστική Fermi-Dirac, ενέργεια Fermi, πυκνότητα καταστάσεων, μοντέλα Drude, Lorentz, Sommerfeld, νόμος του Ohm, εξάρτηση αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία, θερμική αγωγιμότητα, νόμος Wiedemann-Franz)

2. Κίνηση φορτισμένων φορέων σε περιοδικά δυναμικά ( Θεώρημα Bloch,Ενεργειακές ζώνες, προσέγγιση ισχυρά δέσμιου ηλεκτρονίου, υπόδειγμα Kronig-Penney)

3. Φυσική ημιαγωγών (ενεργός μάζα, καμπύλωση ζωνών, στατιστική φορέων σε ισορροπία, φαινόμενα μεταφοράς-ολίσθηση-διάχυση)

Ημερολόγιο