Κοσμολογία

Μιχάλης Τσαμπαρλής

Περιγραφή

Αναπτύσσεται η Κοσμολογία από σχετικιστική άποψη αλλά και με προσεκτικό ορισμό των διάφορων εννοιών. Γίνεται σύντομη ανασκόπηση του τυπικού κοσμολογικού μοντέλου και αναλύονται / υπολογίζονται  πλήρως οι διάφορες κοσμολογικές αποστάσεις, οι οποίες αποτελούν κατά βάση και το κύριο παρατηρησιακό κομμάτι της Κοσμολογίας.  Δίνονται σημειώσεις καθώς και διάφορες άλλες εργασίες.

Κωδικός: PHYS188
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -