ΦΥΣΙΚΗ IV (Σύγχρονη φυσική) Υ0345 (PHYS345)

Σ. Γαρδέλης, Ν. Σαουλίδου, Δ. Φασουλιώτης

Περιγραφή

 Υ0345. ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Σύγχρονη Φυσική)

Σχετικιστική ενέργεια και ορμή σωματιδίων. Τετραδιάνυσμα ορμής ενέργειας, αναλλοίωτημάζα. Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φαινόμενο Compton Ακτινοβολία πέδησης. Δημιουργία - καταστροφή ζεύγους σωματιδίου αντισωματιδίου.

Κύματα deBroglie. Σχέσεις αβεβαιότητας του Heisenberg. Πειράματα των δύο σχισμών. Πλάτος πιθανότητας. Κυματοσυνάρτηση, εξίσωση Schrödinger, προβλήματα με πηγάδια δυναμικού.

Ατομικό πρότυπο του Bohr. Το κβαντομηχανικό ατομικό πρότυπο. Το άτομο του υδρογόνου.

Τροχιακή στροφορμή. Ιδιοστροφορμή του ηλεκτρονίου. Μαγνητικές ροπές, Λεπτή υφή. Η απαγορευτική αρχή. Ατομικά φάσματα. Λέιζερ και εφαρμογές τους.

Μοριακοί δεσμοί. Μέταλλα και Ημιαγωγοί. Υπεραγωγιμότητα. Πυρηνικές ιδιότητες. Πυρηνική Δομή. Πυρηνικές Διασπάσεις.Διαδικασία σχάσης. Διαδικασία σύντηξης.

Στοιχειώδη σωματίδια και αλληλεπιδράσεις. Διατάξεις επιταχυντών. Αλληλεπίδραση σωματιδίων με την ύλη. Διατάξεις ανιχνευτών.

Ημερολόγιο