Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων

Γ. Παπαϊωάννου και Γ. Π. Τριμπέρης

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυσική των Υλικών που διδάσκεται κατά το  εαρινό εξάμηνο. Στόχος του είναι να διερευνηθούν  οι βασικές φυσικές ιδιότητες των ημιαγωγών και παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας βασικών ημιαγωγικών διατάξεων.

Κωδικός: PHYS182
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Ιστορική αναδρομή. Δεσμοί και ζώνες. Είδη ημιαγωγών. Γενικά χαρακτηριστικά: Si, Ge GaAs

Διαγράμματα E-k, Επιφάνειες Σταθερής Ενέργειας.

Πυκνότητα καταστάσεων. Συνάρτηση κατανομής Fermi. Συγκεντρώσεις φορέων σε ισορροπία. Εμπλουτισμένοι ημιαγωγοί. Εξίσωση ηλεκτρικής ουδετερότητας. Σχέση Ουδετερότητας Φορτίου. Θερμοκρασιακή εξάρτηση της συγκέντρωσης φορέων. Καθορισμός της θέσης της EF.

Εξίσωση Mεταφοράς του Boltzman, Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ολίσθηση, Διάχυση. Καμπύλωση των Ζωνών. Επίδραση του Μαγνητικού πεδίου- Αναλυτική διερεύνηση του Φαινομένου Hall.

Είδη διαδικασιών. Στατιστική των διαδικασιών Επανασύνδεσης-δημιουργίας.

Δίοδοι επαφής p-n. Περιοχή φορτίου-χώρου και χωρητικότητα επαφής. Έκχυση φορτίων μειονότητας και χαρακτηριστικά ιδανικής διόδου. Τεχνικές κατασκευές. Κατάρρευση διόδου.

Διπολικό τρανζίστορ: βασικές σχέσεις ρεύματος , τάσης, ενίσχυση ρεύματος. Χαρακτηριστικές εξόδου, τρανζίστορ μικροκυμάτων, τρανζίστορ ισχύος, τρανζίστορ διακόπτης, σχετικές διατάξεις. Επαφικό τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Πρότυπο Schockley και ταχύτητα  κόρου φορέων. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-ημιαγωγού. Επαφή μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού, τρανζίστορ επίδρασης μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού. Βασικά χαρακτηριστικά. Συνθήκες θερμοδυναμικής και μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Γραμμική περιοχή λειτουργίας και περιοχή κόρου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -